Web
Analytics
top of page
Het wijzigen van een wedstrijd behoort tot de mogelijkheden – maar het is niet eenvoudig voor elkaar te krijgen gezien beperkte zaalruimte en opties bij de tegenstander. Wij gaan hier dus terughoudend mee om. Dit betekent dat we verwachten dat je eerst probeert een tekort aan spelers op te vullen door spelers uit andere teams te lenen.
Een verzoek tot wijziging kan alleen bij ons worden ingediend door de aanvoerder. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om ons te benaderen.
LET OP: Bij alle wedstrijdwijzigingen geldt: De teams hebben zelf de zorg voor het regelen van de scheidsrechter, teller en eventueel zaalwacht.

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN OP ONS VERZOEK

- Bij THUISwedstrijden
1) Zoek met je team een mogelijke datum om je wedstrijd in te halen, bij voorkeur een trainingsavond, het liefst de week voorafgaand of na de oorspronkelijke wedstrijddatum. Op de donderdag is er extra zaalruimte beschikbaar, maar deze is zeer beperkt.
2) Als aanvoerder app of stuur je een mail naar het wedstrijdsecretariaat met de reden waarom je een wedstrijd wilt verzetten. Doe dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk vier weken van te voren. In nood kan je altijd appen of bellen.
3) Regel een scheidsrechter en een teller.
- Bij UITwedstrijden
1) Als aanvoerder app of stuur je een mail naar het wedstrijdsecretariaat met de reden waarom je een wedstrijd wilt verzetten. Doe dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk vier weken van te voren. In nood kan je altijd appen of bellen.

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN OP VERZOEK VAN DE TEGENSTANDER

Uitgangspunt is om als vereniging de tegenstander zoveel mogelijk tegemoet te komen. Indien we niet akkoord gaan met een wijzigingsverzoek en de tegenstander niet op komt dagen zal de Nevobo alsnog een alternatieve datum toewijzen.
- Bij THUISwedstrijden
1) Wanneer jouw tegenstander de thuiswedstrijd wil wijzigen komt dat verzoek bij het wedstrijdsecretariaat binnen en zal de aanvoerder een mail ontvangen met dit verzoek en, indien mogelijk, een voorstel voor een alternatieve datum.
2) Regel een scheidsrechter en een teller.
- Bij UITwedstrijden
1) Wanneer de tegenstander de uit wedstrijd wil wijzigen – komt dit verzoek (bijna altijd) binnen via
het wedstrijdsecretariaat en zal de aanvoerder een mail ontvangen met dit verzoek. In overleg met de tegenstander wordt dit dan afgehandeld.
bottom of page