Web
Analytics
 

Procedures

Wedstrijdwijziging

 

Er is één e-mail adres voor alle wedstrijdzaken: wedstrijdsecretariaat

 

Net als de afgelopen seizoenen ontvangen de aanvoerders aan het begin van het seizoen een envelop waar alle benodigde wedstrijdformulieren en informatie voor het hele seizoen inzit.

 

Een wedstrijd kan gewijzigd worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 2 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, via de website zijn ingediend;

  2. Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 maart van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.

  3. Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 april mogen niet naar 1 april of later worden gewijzigd;

  4. Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 april mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd;

  5. Alleen wanneer een wedstrijdwijziging inspanning van medewerkers of vrijwilligers van de Nevobo vereist, worden de administratiekosten (€ 10) voor een wedstrijdwijziging in rekening gebracht bij de vereniging, die het verzoek indient.

 

Praktisch houdt bovenstaande in dat wanneer je als team een voorstel tot wedstrijdwijziging zou willen aanvragen je dit zsm meldt bij het wedstrijdsecretariaat. Motiveer dat verzoek en vermeld ook minimaal 2 alternatieve data, met in achtneming van bovenstaande criteria. Een andere zaterdag is niet mogelijk.

 

Het wedstrijdsecretariaat zal het verzoek dan via het systeem verwerken en terugkoppelen naar het team. Andersom zal het  wedstrijdsecretariaat zsm na binnenkomst van een voorstel tot wedstrijdwijziging van een andere vereniging contact opnemen met de aanvoerder van het desbetreffende team.

 

LET OP: De teams hebben zelf de zorg voor het regelen van de zaalwacht, teller en scheidsrechter  en het aanwezig zijn van het wedstrijdformulier bij verschoven thuiswedstrijden! 

 

Het gehele wedstrijdformulier moet worden ingevuld. Dus ook de wedstrijdnummers, klasse, wedstrijdlocatie, aanvangstijd, etc. Let heel goed op dat ook echt alles is ingevuld. De gegevens (waaronder de wedstrijdcode) kun je vinden de website. Let er op dat je bij een verschoven wedstrijd zelf het ingevulde wedstrijdformulier toestuurt aan de nevobo!