Web
Analytics
top of page

Opleiding en Beoordelen

Scheidsrechterbeoordeling

In het volgende stuk wordt uitgelegd hoe een scheidsrechterlicentie te behalen is. Een onderdeel daarvan is dat er een wedstrijd gefloten moet worden onder het toezicht van een beoordelaar. Het beoordelingsformulier daarvoor kun je hier downloaden.

 

Scheidsrechterlicentie

Van alle competitiespelende leden wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een geldige scheidsrechterslicentie. Heb je deze nog niet, dan kun je die behalen door de cursus VS-2.De cursus VS-2 is compleet anders dan de scheidsrechterscursus van weleer. De regie van de opleiding wordt bij de vereniging zelf gelegd en wij zijn dus verantwoordelijk voor het opleiden van onze eigen scheidsrechters.

 

Uitgangspunten:

- De aspirant-scheidsrechter bepaalt hoe hij leert. De NeVoBo verplicht niet tot het volgen van één bepaald traject. Er worden de aspirant-scheidsrechter een zevental opdrachten aangereikt om de essentiële vaardigheden op te doen om als scheidsrechter op niveau 2 te acteren. Het wil niet per sé zeggen dat alle opdrachten gedaan moeten worden. De ene aspirant-scheidsrechter heeft dat niet nodig, de ander wel.

- Leren door te doen. De bond gaat ervan uit dat leren vooral gebeurt door te doen. Dat doen vindt plaats in de praktijk, dus in de eigen sporthal. De kennis die de scheidsrechter nodig heeft, verwerft hij op z’n eigen wijze en in z’n eigen tempo.

Begeleiding is essentieel. We zouden niet willen dat de nieuwe scheidsrechter zou stoppen, omdat hij niet adequaat begeleid is in zijn taak.

- Beoordeling vindt plaats in overleg met de aspirant-scheidsrechter. Dit gebeurt tijdens een 2e of 3e klasse competitiewedstrijd. Een ervaren scheidsrechter van onze eigen vereniging treedt op als beoordelaar. Daartoe zijn criteria geformuleerd, gevat in een Proeve van Bekwaamheid (PvB) protocol. Na afloop van de gefloten wedstrijd wordt de wedstrijd nabesproken. De aspirant-scheidsrechter is geslaagd als alle criteria zijn afgevinkt of als hij tijdens het nagesprek zijn beslissingen bevredigend heeft toegelicht.

 

Leermiddelen:

De NeVoBo stelt de onderstaande leermiddelen beschikbaar:

- Studiehandleiding waarin zeven opdrachten, op werkbladen met daarbij het spoorboekje voor de spelregels;

- Spelregelboekje;

- De handleiding voor het organiseren van de begeleiding;

- Richtlijnen voor de daadwerkelijke begeleiding.

 

Beoordelaars:

Zoals hierboven al vermeld staat, worden de aspirant-scheidsrechters begeleid door ervaren scheidsrechters van onze eigen vereniging. Deze zogenaamde PvB-beoordelaars zijn middels een workshop bekend met het PvB-protocol en kennen ook de oefeningen. Zij zijn in staat om de aspirant in eigen tempo naar de Proeve van Bekwaamheid te begeleiden. Iedere aspirant wordt gekoppeld aan een beoordelaar. Onderling kunnen dan afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid opdrachten en het tempo waarin gewerkt wordt. De scheidsrechterscoördinator probeert zoveel mogelijk opleidingsmomenten te creëren op eigen wedstrijddagen, maar in nood zal uitgeweken moeten worden naar verenigingen in de omgeving.

bottom of page