Web
Analytics
 

Bestuur en Commissies

De organisatie van RVC/ Libanon '50 is verdeeld over een dagelijks bestuur en diverse commissies.

Dagelijks bestuur

Technische Commissie
De TC (Technische Commissie) houdt zich bezig met het technische beleid van de vereniging en is daarmee verantwoordelijk voor het indelen van de competitie-teams en het vinden van geschikte trainers per team.
Het DB fungeert (zowel intern als extern) als dagelijks aanspreekpunt en zet zich in voor de nodige sturing en afstemming.

Wedstrijdsecretariaat

Scheidsrechterscoördinator
Het wedstrijdsecretariaat is de commissie die alles regelt rondom de wedstrijden. Zij informeert over de wedstrijdprogramma's en de standen. Daarnaast verwerkt ze de wedstrijdwijzigingen en deelt ze de zaaldiensten in.
Alles rondom de indeling van scheidsrechters, fluitroosters en de scheidsrechtersopleiding, wordt geregeld door de scheidsrechtercoördinator

Communicatiecommissie

De ComCom draagt zorg voor het bouwen en onderhouden van de website en zorgt voor up-to-date informatie. Daarnaast maken zij de digitale nieuwsbrief (Blauwbrief)
Feesten en Toernooien
De FeT zal er alles aan doen om dit seizoen ook buiten het veld van vele hoogtepunten te voorzien.
Recreantenvertegenwoordiger
Onze vereniging heeft een grote groep recreanten die meedoet aan de recreantencompetitie. De recreantenvertegenwoordiger fungeert als de stem voor deze groep binnen de vereniging.
Spelers van het volleyball
Materiaalcommissie
De materiaalcommissie houdt toezicht op de materialen en het vervangen ervan. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues.
Bar
Barcommissie
Vanaf 2020 zal het beheer van de bar worden overgenomen door Libanon (samen met badminton vereniging Asterix).