Web
Analytics
top of page

Bestuur en Commissies

De organisatie van RVC/Libanon '50 is verdeeld over een dagelijks bestuur en diverse commissies:

Dagelijks bestuur

Fungeert (zowel intern als extern) als dagelijks aanspreekpunt en zet zich in voor de nodige sturing en afstemming.

Technische commissie

Houdt zich bezig met het technisch beleid binnen de vereniging en is daarmee verantwoordelijk voor het indelen van de competitieteams en het vinden van trainers.

Recreantenvertegenwoordiging

Onze vereniging heeft een grote groep recreanten, die meedoet aan de recreantencompetitie. De recreantenvertegenwoordiger fungeert als stem voor deze groep binnen de vereniging.

Wedstrijdsecretariaat

Regelt alles rondom de wedstrijden. Zij informeert over de wedstrijdprogramma's en de standen. Daarnaast verwerkt ze de wedstrijdwijzigingen en deelt ze de zaaldiensten in.

Scheidsrechterscoördinator

Is verantwoordelijk voor alles rondom de indeling van scheidsrechters, fluitroosters en scheidsrechtersopleiding.

Materiaalcommissie

Houdt toezicht op de materialen en het eventueel vervangen ervan. Tevens is zij verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues.

Communicatiecommissie

Draagt zorg voor het onderhouden van de website en zorgt voor up-to-date informatie. Daarnaast maakt zij de digitale nieuwsbrief (Blauwbrief).

Barcommissie

Is, samen met badmintonvereniging Asterix, verantwoordelijk voor het beheer van de bar.

Feesten- en Toernooiencommissie

Zal er alles aan doen om de leden, ook buiten het veld, van vele hoogtepunten te voorzien.

Vertrouwenscontactpersoon

Indien nodig kun je je verhaal in vertrouwen kwijt aan een van de vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging.

Commissie Vacatures

Interesse gekregen in het meewerken in een van de commissies? Vrijwilligers zijn altijd welkom!
bottom of page