Web
Analytics
top of page

Contributie

Voor het seizoen 2023/2024 zijn de kosten* voor het lidmaatschap bij RVC Libanon '50 als volgt:
Bij de start van ieder seizoen ontvang je een contributiebrief van de penningmeester.
*) De contributie is vastgesteld tijdens de ALV van 23 augustus 2023
Procedure contributiekorting
Volgens het huishoudelijk reglement is een lid dat niet heeft opgezegd voor de gecommuniceerde opzegdatum en ook elk lid dat zich later inschrijft, gehouden tot betaling van de volledige contributie.
 
Het bestuur kan hiervan, op speciaal verzoek, incidenteel afwijken mits er een gegronde reden is, en besluiten tot een korting of een restitutie van de contributie.
Besloten is tot de volgende richtlijn;
 • In elk geval wordt de keuze gemaakt voor volledige, halve of geen kwijtschelding contributie. Andere deelvormen zijn er niet.
 • Halvering van de verschuldigde contributie is alleen mogelijk als minimaal een half seizoen niet kan worden getraind en gespeeld.
 
Onder een half seizoen wordt slechts verstaan de perioden van 1 september tot 31 december, of van 1 januari tot 30 april. Alle bovenstaande punten zijn altijd ter beoordeling en besluitvorming van het bestuur en er kan gemotiveerd van worden afgeweken door het bestuur.
€390,-
€370,-
€360,-

€340,-
€280,-
€260,-
€240,-€250,-
€230,-
€220,-
​Competitie
 • 3e divisie
 • Promotieklasse
 • 1e klasse
 • 2e en 3e klasse
 • Trainingslid 3e divisie
 • Trainingslid promotie- en 1e klasse
 • Trainingslid 2e en 3e klasse
   
Recreanten
 • Trainen & wedstrijden - met trainer
 • Trainen & wedstrijden - zonder trainer
 • Trainingslid
bottom of page