Web
Analytics
top of page

Speerpunten scheidsrechterbeleid

Gezien het grote aantal boetes dat de vereniging door de jaren heen heeft ontvangen i.v.m. niet opgekomen scheidsrechters, heeft de vereniging zich genoodzaakt gezien om maatregelen te nemen om de opkomst te vergroten. Deze maatregelen zijn op de ALV besproken en bekrachtigd. Hieronder een overzicht van de afspraken zoals deze zijn geformuleerd.

  1. De scheidsrechterscoördinator ontvangt van de NeVoBo het overzicht van te fluiten wedstrijden en verdeelt deze wedstrijden onder de teams. Hierbij worden per mail zowel de aanvoerder als de individuele teamleden geïnformeerd.

  2. De teams zijn verantwoordelijk voor de aan hen toebedeelde wedstrijden en communiceren de door hen toegewezen scheidsrechter aan de scheidsrechterscoördinator.

  3. De scheidsrechterscoördinator geeft de door de teams toegewezen scheidsrechters door aan de NeVoBo.

  4. Tussentijds tweemaal per jaar rapporteert de scheidsrechterscoördinator over het aantal en de hoogte van de boetes, zowel direct naar de teams als via de website.

  5. Uitgangspunt van de vereniging is 100% scheidsrechters, dus dat iedereen een scheidsrechterslicentie heeft en kan fluiten. Dit uitgangspunt is bekrachtigd in de ALV van juni 2009 en juni 2010.

  6. De scheidsrechterscoördinator verplicht zich zo veel mogelijk leden de kans te geven hun scheidsrechterslicentie te behalen. Hierbij krijgen teams met een laag aantal scheidsrechters voorrang op teams met een hoger aantal scheidsrechters

bottom of page